Продукти

Категории и Филтри

Категории

Ценови диапазон

Производители

Вид

Лата и Жалони

Лата и Жалони Изображение

Латата е помощен измервателен прибор за извършване на геодезически измервания. Приложението ѝ в геодезията е при съвместно ползване с оптични измервателни уреди за извършване на топографска дейност по създаване на топографска снимка на местността. Използва се като се поставя върху конкретната измервана точка и от измервателната станция с геодезически уред може да се измери вертикален ъгъл, разстояния или хоризонтален ъгъл между две позиции на латата. В стандартно изпълнение се използва и за провеждане на нивелация с нивелир за установяване разликата в нивата на земната повърхност. Научи повече в Wikipedia - Лата

Лата и Жалони

Латата е помощен измервателен прибор за извършване на геодезически измервания. Приложението ѝ в геодезията е при съвместно ползване с оптични измервателни уреди за извършване на топографска дейност по създаване на топографска снимка на местността. Използва се като се поставя върху конкретната измервана точка и от измервателната станция с геодезически уред може да се измери вертикален ъгъл, разстояния или хоризонтален ъгъл между две позиции на латата. В стандартно изпълнение се използва и за провеждане на нивелация с нивелир за установяване разликата в нивата на земната повърхност. Научи повече в Wikipedia - Лата
Сравнение на продукти